Posted inKolum, Komentaryo

Krisis sa Pagkain

Perry M. Calara
“Kung pakikinggang mabuti ang Malakanyang at ilalapat ito sa nangyayari, mukhang mayroong itinatago sa atin ang pamahalaan. Nakakagigil ito dahil batayang pangangailangan ang pagkain, aktibista ka man o hindi.”