Talumpati ni Dr. Carol Pagaduan-Araullo
Tagapangulo, Bagong Alyansang Makabayan
23 Hulyo 2007

Nais ko munang batiin ang libo-libo nating mga kababayan mula sa hanay ng mga aktibistang samahang masa na kainib ng BAYAN, mga baseng pampulitika ng mga progresibong partido ng Bayan Muna, Anakpawis, GWP atbp, mga kaalyado nating mga personahe, organisasyon at pwersa sa kilusan para patalsikin si GMA at mga karaniwang mamamayan na sumama sa kilos protesta natin ngayong araw ng SONA.

Tayong lahat ang maglalahad ng tunay sa SONA ng Bayan sa buong araw ng pagtatalumpati, pangkulturang pagtatanghal, pakikinig, pagdadaup-palad sa isa’t isa at pagpapanday ng pagkakaisang “Makibaka, huwag matakot”, “Panagutin ang papet pasistang rehimeng US-Arroyo” at “Isulong ang pambansang kalayaan at demokrasya!”

Ang SONA ay taunang ritwal, mas kilala bilang magarbong okasyon para ilarawan ang sitwasyon ng bansa ayon sa iilang naghahari, upang bigyan matwid ang kanilang paghahari, patahimikin ang mga panawagan para sa pagbabago at sawatain ang rebolusyonaryong pagkilos ng mamamayan sa kanayunan at kalunsuran.

Kaya naman ang SONAng bibigkasin ni Ginang Gloria Macapagal-Arroyo ay mahirap tanggapin sapagkat ang sasabihin nitong pag-unlad ay hindi nakikita, hindi nararamdaman, lalu’t di nalalasap ng mayorya ng ating kababayan.

Isang milyong bagong trabaho ika niya, nasaan? Hinahanap ito ng mahigit 11 milyong Pilipinong wala o kulang ang kinikita para mabuhay. Ang 3,400 na kababayan nating nangingibang bansa araw-araw ay tumigil na sa pag-asang makakahanap sila ng disenteng trabaho sa sariling bansa. Anumang empleyo ang meron ay lubhang mababa ang sahod, kontraktwal, walang kaseguruhan o masahol ang kalagayan sa paggawa. Ang ating mga magsasaka ay bangkarote dahil sa pito pa rin sa kada sampu ay di nagmamay-ari ng sariling lupa, anupa’t kay pababa ng pasahod sa mga manggagawang bukid.

Pagtaas ng halaga ng piso, ano ang katuturan? Mas marami bang pagkain sa hapagkainan? Nagmumura ba ang halaga ng tubig, kuryente at pamasahe? Nakakapasok ba ang mga bata sa eskwelahan; may bubong ba laban sa sobrang init at malakas na bagyo; may gamut ba sa oras ng pagkakasakit? Gutom at hikahos pa rin ang tunay na kalagayan ng ating mga kababayan.

Balansyado na raw ang badyet ng gubyerno, paano naman ang badyet ng tahanan? Bilyong kita sa expanded VAT at iba pang bagong buwis at bayaring ipinataw ng gubyerno, saan/kanino napupunta? Walang kaparis na pagprayoridad sa pagbabayad-utang, pagpapalamon sa lakas militar para sa all-out war laban sa NPA at kontra-“terorismo”, waldas at kurakot sa mga infrastructure projects habang tuloy-tuloy ang pagkaltas sa badyet sa edukasyon, badyet sa kalusugan, kaliwa kanang demolisyon para diumano sa mga development projects at pribatisasyon ng mga pampublikong serbisy.

Pagdagsa ng foreign investments, pagsigla ng stock exchange – katumbas ba ay kasaganaan at progreso? Hindi, kung ang dulot ay walang kaparis na pandarambong ng ating likas yaman at pagsasamantala sa ating murang lakas paggawa. Katulad ng itinutulak na industriya ng pagmimina. Maliit ang bilang ng trabahong ibinibigay habang malakihang danyos sa kalikasan, hanapbuhay ng mga katutubo at maging ng mga magsasaka’t mangingisda ang dulot sa pag-arangkada ng pagmimina sa bansa.

Di pa nababago ang sitwasyon na hamak na mas malaki ang kitang inilalabas sa bansa ng mga dayuhang mga bangko’t korporasyon kaysa sa kanilang pinupuhunan. Lugi ang bansa pati sa kinikita ng mga korporasyong multinasyunal at ka-partner na mga burges-komprador mula sa pagtambak ng imported na mga produkto na pumapatay sa hanap-buhay ng mga magsasaka’t nagpapasara sa mga maliliit na empresa. Sa ngalan ng globalisasyon.

Kaya naman kapag sinabi ni Ginang Arroyo na nasa landas tayo ng pagiging bansang “First World” sa pagtatapos ng termino niya bilang pangulo sa 2010, daig pa niya si dating pangulong Ramos na nagyabang na aabot tayo sa newly industializing country (NIC)-status tulad ng South Korea, Taiwan, Malaysia sa taong 2000. Pawang salitang “Enchanted Kingdom” o pambobola lamang ang mga iyon at walang tinuntuntungan sa realidad.

Ang totoo, at alam ito ni Ginang Arroyo, ng kanyang mga heneral at mga alipures sa kabinete, wala nang naniniwala, bagkus kinamumuhian na ng mamamayan ang buong kawalanghiyaang pagsisinungaling ni Arroyo. Kahit anu pa mang estatistika at mga drowing ng plano ang kanyang ilabas. Tanging mga bobo at sipsip na mga konggresista lamang ang nagpapaniwala pa o nagpopusturang naniniwala pa sa kanyang mga kabulastugan.

Alam ng rehimeng US-Arroyo na hinaharap nito ang prospek nang lalong paglalagablab ng armadong rebolusyon, lalong paglakas ng kilusang masa para sa mga demokratikong reporma sa ekonomya’t pulitika at lalong pagdagundong ng panawagang “Patalsikin si Gloria!”

Kaya naman mula pa nang maupo sa poder, ipinatupad na ng rehimeng Arroyo ang patakarang “all-out war” laban sa rebolusyonaryong kilusang sa bansa na binansagang “terorismo” alinsunod sa turo ni Presidente Bush ng gubyernong US. Ang bago sa Oplan Bantay Laya ay ang pagdami ng walang habas na “extrajudicial killing” o pamamaslang ng mga aktibista’t iba pang pinaghihinalaang maka-Kaliwa sa kamay ng mga “death squad” ng estado, enforced disappearance o pagdukot , tortyur, iligal na pag-aresto at malawakang pagpapalikas ng mga komunidad na binabansagang base ng mga NPA.

Ngayon naman, nariyan ang Anti-Terrorism Act. Malinaw na di-deklaradong martial law ang nais ipataw sa bansa. Dahil desperado and rehimen na manatili sa poder upang magpatuloy sa pagpapasasa sa kabang-bayan at sa pang-aabuso sa kapangyarihan, ginagawa at gagawin pa ang lahat ng kabuktutan laban sa sariling mamamayan.

Dahil sa matinding presyur mula sa mamamayan at mula sa labas ng bansa, umaamin na si Ginang Arroyo na posibleng mga “rogue” o mga masamamang elemento ng militar ang may pananagutan sa mga pampulitkang pamamaslang at pagdukot. Subalit ang totoo, si Gloria mismo, kahit lamang sa prinsipyo ng “command responsibility” o bilang Commander-in-chief ng AFP at PNP, ang dapat managot sa mga pagpaslang na ito.

Noong nakaraang SONA, buong giliw at pagmamayabang na pinuri ni Ginang Arroyo si Hen. Jovito Palparan Jr. Di nagtagal ay mismong Melo Commission na kanyang binuo ang nagturo kay Palparan bilang responsable sa mga pagpaslang. Malinaw pa sa sikat ng araw kung bakit hindi tumitigil ang mga malulubhang human rights violations: ang mga ito’y hinahayaan, pinapahintulutan at binabasbasan ng pasistang rehimeng US-Arroyo.

Kailangan tayong magpakatatag at maghanda sa higit pang panunupil, sa mas matinding terorismo ng estado, at sa lalong panghihimasok militar ng imperyalismong US at iba pang kaalyado ng gubyernong Bush sa kanyang gyera ng terorismo.

Subalit alam natin na hindi sila magtatagumpay.

Sa ngalang ng mga martir at bayani nating mga kababayan na nanguna sa paghihimagsik, sa pakikibaka, sa paglaban para sa pambansang kalayaan at demokrasya, sa anumang larangan — nangangako tayo sa araw na ito, na pananagutin natin ang mga salarin at ang msa nasa likuran nila. Ang sambayanan ay mananaig, itatayo natin ang bayang malaya, maunlad at demokratiko kapag napatalsik na natin ang salot na rehimeng US-Arroyo.

Mabuhay ang sambayanang Pilipino!

Isulong ang kilusang mapagpalaya laban sa imperyalismo, pyudalismo at burukrtaka kapitalismo!
Makibaka, huwag matakot hanggang sa tagumpay!

*Talumpati ni Dr. Carol Pagaduan-Araullo
Tagapangulo, Bagong Alyansang Makabayan

Mula sa Bayan website

Tinig.com

Isang e-zine para sa mga kabataang Pilipino ang Tinig.com. Naglalathala ito ng mga personal na sanaysay, tula, dula, maikling kuwento, balita at lathalain, komentaryo tungkol sa pambansang usapin, at iba...

Join the Conversation

7 Comments

  1. well, tnx 4 posting dis talumpati.. 8 really helps us.. mhirap po talagang mghanap ng recent talumpti.. tlgang laging maaasahan ang tinig… tanxa lot poh.godbless u poh..

  2. haay.. ang hirap humanap ng talumpati..
    badtrip talaga si maam zenaida serrano..

  3. hahaha..salamat ng marami..dahil sau may talumpati na akong epi’present..hehehe
    may mukha na akong ihaharao kay sir felipe oanes…

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.