Natutuwa ang buong bayan sa bawat paglipad nina Darna at Krystala. Patuloy naman sa pakikipaglaban sa masasamang loob sina Superman at Batman na pinapalakpakan ng buong mundo. Humahanga sa tapang nina Spiderman at Lastikman. Tinutularan ang kahusayan ni Panday. Sila ang mga superhero ng bayan! Tagapagligtas ng mga naaapi.

Ang lahat ng ito ay pawang mga likhang-isip lamang. Mga karakter na hinubog para sa mga pantasyang pelikula at komiks. Ibang-iba sa tunay na buhay ng tao.

Kung gayon sino ang totoong bayani ng bayan? Yaong tunay na nakikita at naririnig. Wala siyang anumang kapangyarihan ni kakayahang makalipad. Subalit taglay niya ang pusong mapagmahal at mapagmalasakit tulad ng isang superhero. Maaasahan anumang panahon, saanman naroroon. Mapagkakatiwalaan sa bawat pagkakataon.

Ang ating nanay at tatay ay tunay na bayani nating mga anak. Ibinubuhos nila ang kanilang pagmamahal. Araw-araw natin silang kapiling upang tayo ay alagaan at tugunan ang ating mga pangangailangan. Higit sa lahat, hinuhubog tayo bilang isang mabuting tao.

Ang mga guro. Silang mga butihing pumapanday ng ating talino at kakayahan. Inililigtas tayo laban sa kamangmangan. Inihahanda nila ang ating kinabukasan.

Ang mga pari at pastor. Silang mga butihing nagtuturo sa atin ng tamang landas upang masumpungan ang kabanalang pang-ispiritwal. Inililigtas tayo laban sa kadiliman.

Ang mga manggagamot. Silang mga butihing kumakalinga sa ating kalusugan. Inililigtas tayo laban sa mga sakit. Kasama rin ang mga nars na unang sumasalubong sa atin sa bahay-pagamutan.

Ang mga pulis at sundalo. Silang mga butihing nakataya ang buhay upang mapangalagaan ang kaligtasan ng ating bayan laban sa masasamang loob.

Ang mga magsasaka at mangingisda. Silang mga butihing maghapong nakayukod sa pagtatanim at magdamag na namamalakaya sa laot sa panghuhuli ng isda upang magkaroon ng laman ang ating hapag-kainan. Inililigtas nila tayo laban sa kagutuman.

Ang mga bumbero. Silang mga butihing nakikipaglaban sa apoy upang mailigtas ang ating buhay at mga ari-arian.

Ang mga manananggol. Silang mga butihing tagapagtaguyod ng katarungan para sa mga naaapi at biktima laban sa mga mapang-abuso at kriminal.

Ang mga tagapagbalita. Silang mga butihing lingkod sa pahayagan, radyo at telebisyon na naghahatid ng mga makabuluhang kaalaman at katotohanan para sa kapakanan nating mga mamamayan laban sa kawalang-malay.

Ang mga manunulat. Silang mga butihing tagapagtala ng karunungan sa pamamagitan ng aklat at panitikan upang matutunan nating mga nag-aaral at nagsusuri laban sa katanungan.

Ang mga pinuno at manggagawa sa pamahalaan. Silang mga butihing namumuno sa bayan upang makamit natin ang maunlad at matatag na pamayanan laban sa kawalang-kaayusan ng publiko.

Ang mga Overseas Filipino Workers. Silang mga butihing nagpapakahirap at nagtitiis sa ibang bansa upang matugunan ang pangangailangan nating pamilya nila laban sa karukhaan.

Silang mga butihing tao kasama ang lahat ng mabubuting mga manggagawa sa lipunan- sa kalsada man, palengke, pabrika, o sa loob ng gusali at mga alagad ng agham at sining ay tunay na mga superhero ng bayan. Wala silang kakaibang kapangyarihan ni kakayahang makalipad subalit taglay nila ang mga katangian ng isang tunay na bayani- matapat, matapang, maaasahan sa kanyang paglilingkod sa ngalan ng serbisyong totoo. Wala silang kakaibang lakas subalit taglay nila ang matibay na paninindigan at matatag na pag-ibig. Wala silang kakaibang bilis subalit taglay nila ang liksi ng kasipagan. Wala silang kakaibang armas at pananggalang subalit taglay nila ang pananampalataya sa Diyos. Silang mga butihin ay dapat pasalamatan at pagkalooban ng nararapat na pagpapahalaga.

Sa mga butihing manggagawa sa lipunan, kayo ang tunay sa superhero ng bayan. Ang galing mo!

(Abril 18-19, 2005)

Herwin Cabasal

Join the Conversation

1 Comment

  1. ang gaganda po ng mga article dito :))
    sana marami pa akong mabasa at matutunan mulas sa inyo!

Leave a comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.