Simula pa lamang sa ating murang gulang ay itinuturo na ang pagiging makabayan sa pamamagitan ng paggalang at pagpupugay sa ating bandila. Inaawit natin ang Lupang Hinirang at sinasambit natin ang Panatang Makabayan sa layuning iukit sa ating mga murang kaisipan ang pagpapahalaga sa bansang ating sinilangan at sa sakripisyo ng ating mga ninuno upang makamtan natin ang tinatamasa nating kalayaan sa kasalukuyan.


…You are Filipinos. That the Philippines are your country, and the only country God has given you. That you must keep it for yourselves, for your children, and for your children’s children, until the world is no more. You must live for it, and die for it, if necessary.

Manuel L. Quezon

Habang tayo’y tumatanda, lumalalim ang ating kaalaman sa tunay na kahulugan ng nasyonalismo. Nag-aaral tayo ng kasaysayan upang palawigin pa ang pagkakaunawa ng ating pinagsimulan nang sa gayon ay maging gabay ang mga aral mula rito sa ating pamumuhay sa kasalukuyan. Ngunit may iba’t ibang pananaw sa kung ano ba talaga ang nasyonalismo. Inilarawan ito ni Dr. Rizal sa mga karakter sa kanyang mga nobelang Noli Me Tangere at El Filibusterismo.

Ayon kay Ibarra: Ang nasyonalismo ay ang pagpapakita ng pagtanaw ng utang na loob sa Inang Espanya at sa pagbibigay ng pagpapahalaga sa mga naiambag nito tungo sa pagpapaunlad ng kultura at ekonomiya ating inang bayan.

Para naman kay Simoun, ang pagiging makabayan ay maipapakita sa pagpapaunlad ng sariling wika, kultura at ang pagkakaroon ng malayang pag-iisip, sariling pagkakakilanlan at dangal ng isang lahi.

Para kay Elias, ang pagkamakabayan ay maipapakita naman sa pamamagitan ng pagmamahal sa iyong kapwa-Pilipino, at pagpapahalaga sa ikauunlad ng iyong kababayan sa mapayapang pamamaraan at pagbibigay halaga sa pagmamahal sa bayan una sa lahat.

Ayon kay Isagani, ang pagiging makabayan ay maipapakita sa pagmamahal sa bayan sa pamamagitan ng kahandaang mag-aalay ng buhay para sa kalayaan nito.

Kung ating pagaaralan ang mga nabanggit na iba’t ibang anyo ng pagkamakabayan, ang depinisyon nito ay angkop noong panahong tayo’y konloya ng Espanya. Sa kasalukuyan, tayo’y maituturing na malaya na at ang digmaan sa pagitan ng mga bansang mananakop at sinasakop ay maituturing na “panahon na lumipas”. At maaring nagbago na rin ang kahulugan sa kung paano ba talaga maging tunay na makabayan.

Sinabi ni dating Pangulong Manuel L. Quezon: “Your country is a great country. It has a great past, and a great future. The Philippines of yesterday are consecrated by the sacrifices of lives and treasure of your patriots, martyrs, and soldiers. The Philippines of today are honored by the wholehearted devotion to its cause of unselfish and courageous statesmen. The Philippines of tomorrow will be the country of plenty, of happiness, and of freedom. A Philippines with her raised in the midst of the West Pacific, mistress of her own destiny, holding in her hand the torch of freedom and democracy. A republic of virtuous and righteous men and women all working together for a better world than the one we have at present.”

Ang kahulugan ng pagiging makabayan sa panahon ng katahimikan ay nagbago, ngunit may isang praktikal na uri ng pagiging makabayan na naipamalas sa atin ni Dr. Jose Rizal noong siya ay itinapon sa Dapitan: Malayo sa sistemang kanyang ginagalawan, sa kanyang mga ari-arian, salat sa mga kagamitang kailangan, at maituturing na isang bilanggo. Dito ginampanan niya nang buong katapatan ang kanyang pagiging makabayan bilang isang guro, mangagamot, lider ng komunidad, tagapayo, at isang pangkaraniwang mamayan.

Maaari ngang nagbago ang kahulugan ng pagkamakabayan ngunit ang ating pakikibaka upang ganap na makamtan ang kalayaan at pagkakaron ng sariling pagkakakikilanlan ay patuloy pa rin sa kasalukuyan. Ang kaisipang kolonyal ay patuloy pa ring namamayani sa kaisipan ng karamihan; at ang wika na patuloy na naghihiwalay sa masa at sa mga ilustrado ay namumutawi pa rin sa labi ng mga mayayaman at opisyal ng pamahalaan.

Sina Jose Rizal at Andres Bonifacio ay matagal ng wala sa mundong ito, ngunit ang mga aral nila sampu ng iba pang mga bayaning nag-alay ng buhay para sa kapakanan ng ating bayan ito ay nanatili sa puso ng ilan nating kababayan.

Ngunit nakalulungkot pagmasdan na ang diwa ng komunidad, ang pagmamahal sa wika at kultura, at pagmamalasakit sa ating kapwa-Pilipino ay unti-unti nang nababalewala sa kasulukuyang sistema ng ating pamumuhay.

Rodel Mayores

Si Rodel Mayores ay blogger sa Tech Corner at RodelMayores.com.

Join the Conversation

4 Comments

  1. ang pagiging makabayan ay handa mong ibuwis ang iyong buhay upang maging malaya ang iyong sinilangang bansa

Leave a comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.