Ang Jeep at ang mga Pinoy

Rodel Mayores

Kung may simbolong angkop na sumagisag sa ating mga Pilipino, isa na marahil ang jeep… Harinawa’y dumating ang araw na ang mga Pilipino ay maihalintulad sa jeep mismo, at hindi lamang sa mga pasahero nito.