Posted inKolumKomentaryo

Di na Paaalipin

Vencer Crisostomo
“Hindi kaunlaran ang mabigyan ng sahod-alipin na nanakawin pa ng malalaking bangko at mga gubyernong mapagsamantala. Kung may salamangka na hatid ang remittance, black magic ng panloloko ito sa mga mamamayan ng mundo.”