Posted inKolum, Manyaman

Manyaman

“Hindi nagtatapos ang pagiging Pilipino natin sa isang balitang halos ilugmok tayo sa kahihiyan sa mata ng buong mundo. Hindi ba natin naisip na sa maraming beses na tayo ay nadapa bilang isang bansa ay ganun din karaming beses tayong nagtulung-tulong upang bumangon?”