Nakatawa sa Gitna ng Problema

Jon MagatNoong taong 2009, inilathala ng The New Economics Foundation na ang mga Pilipino ay nasa ika-14 sa pinakamasayahing tao sa buong mundo, batay sa 2009 Happy Planet Index (HPI). Ibinatay ng HPI ang pananaliksik nila mula sa mga sumusunod: pagkakuntento sa buhay, life expectancy, at environmental footprint — lupang kinakailangan upang mapanatili ang isang populasyon at makuha ang enerhiyang kinukonsumo nito.

Ang ganitong mga uri ng pananaliksik ang lalong nagpapatunay na ang mga Pilipino, sa kabila ng sapin-saping suliranin at alalahanin, ay nananatiling palangiti at may positibong pagtanggap sa buhay. Kadalasan, ang mga isyung panlipunan na nakakaapekto sa ating pamumuhay ay ginagawang libangan na lamang na nauuwi sa biro at papalitan nito ng saya ang nakapanlulumong sitwasyon at kalagayan ng ating lahi.
Continue reading →