Sinalubong tayo ng isang malaking pananda:

Bawal lumangoy.

Hindi ito babala
kung hindi banta.

Alam nilang darating tayo
upang tawirin
ang kabilang pampang.

Sumisigaw sila.
Huwag na kayong tumuloy!

Marami nang nagtangka
Ngunit nilamon ng dagat.

Nawala.

Ngunit higit ang ating paniniwala
Kaysa mga balumbon ng alon.
Kaya lalangoy tayong sabay,
Lalakad kahit sa ibabaw ng himala.

Mahal, mararating din natin ang kabila.

Leave a comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.