Super Republika

Mong Palatino
“Tuluyan nang lumubog ang programang Strong Republic ng pamahalaan. Pinalitan ito ng Super Republika na magiging transisyon bago ang Enchanted Kingdom status sa taong 2020. Susi ang Charter Change upang mabilis maisakatuparan ang pamamayani ni Reyna Arroyo.”