Misa para kay “Ka Bel”

Bakit ayaw pamisahan ni Bishop Quimbao ng Legaspi City si Crispin “Ka Bel” Beltran, pinuno ng Anakpawis party list, nang ang bangkay niya ay dalhin sa Albay?

Ang sabi, nauna raw kasing dalhin sa Aglipayan church kaya hindi naman daw Katoliko si Ka Bel. Sabi naman ng militanteng paring si Fr. Joe Dizon sa kanyang sermon bago ilibing si Ka Bel, misunderstood lang si Ka Bel ng Simbahan.

Ang tingin ko naman sa isang simbahan na ayaw misahan ang isang miyembro dahil lang na siya ay pumasok o pinaglamayan na sa ibang simbahan, ay mala-medieval na paniniwala. Ang ganitong kaisipan ang pinaguumpisahan ng mga religious war. Dahilan kung bakit tumiwalag ang rebolusyonaryong simbahan ni Aglipay mula sa katolikong simbahan noong panahon ni Padre Damaso.

Susmaryosep! Panahon na ngayon ng ecumenism; panahon sa pagbubukas sa ibang kaisipan. Diyos na maawain! Panahon na ngayon ng global texting. Obispo, Alam niyo po ba na tama si Galileo na bilog ang mundo? Para sa mga mortal, at sabi ng banal na aklat, sa huling paghuhukom naman ay hindi itatanong ng Diyos ng mga maralita kung ikaw ay Katoliko. Ang itatanong, ano ang ginawa mo sa panahong siya’y nagugutom, sa panahong siya’y walang saplot sa likod, sa panahong siya’y politically persecuted? Siguro ang itatanong ng Diyos ng inaapi, ano ang ginawa mo sa panahon na siya’y biktima ng extrajudicial killing, sa panahon na ang kanyang lupain ay inaagaw ng may kapangyarihan?

Bishop Quiambao, ano naman ang ginawa mo sa panahon nang ang mga tao sa iyong nasasakupan ay biktima ng extradujudicial killing? Nakilamay ka man lang sa kanila? Ano ang ginawa mo sa gitna ng matinding militarisasyon as Bicol? Sino ang pinanigan mo, ang inagawan ng lupa o ang nang-agaw ng lupa? Ano ang ginawa mo sa panahon ng diktadura, nagkupkop ka man lang ba ng mga aktibista? Kung itatanong mo ang mga ito kay Ka Bel, alam na ng marami ang kanyang mapupulang kasagutan.

Kung naghahanap pa tayo ng depenisyon kung sino ang Katoliko at Kristiyano, saan natin ito makukuha? Sa depinisyong nakasulat sa libro ng Simbahan na isinulat sa dugo noong mga panahon ng Inquisition at pagsakop sa mga bayan katulad ng Pilipinas? O sa depinisyon ng kasaysayan na patuloy na isinusulat sa makatarungang puso at buhay ng mga anakpawis na gumawa ng mga mala-palasyong katedral na minimisahan at kinaluluklukan ng mga obispo?

Oo, Katoliko at Kristiyano si Ka Bel kahit pa siya’y naging kasapi ng New People’s Army na nakipaglaban sa diktadura. Oo, Katoliko, as in Kristiyano po, si Ka Bel maski siya’y naging siyang courier ng mga gerilya noong panahon ng pananakop ng Hapon. Oo, Katoliko at Kristiyano po si Ka Bel kahit nasa piket line at nalagasan ng mga kasamahan. Oo, Katoliko at Kristiyano po si Ka Bel na dahil sa paghahanap niya ng katarungan para sa maliliit ay siya’y naging bilanggong pulitikal.

Ay! Sa inyong nabubuhay pa sa panahon ni Padre Damaso, hindi ninyo maiintindihan kung bakit Katoliko at Kristyano si Ka Bel. Dugo at pawis pa ang ibubuhos ng mga “Ka Bel” ng lipunang Pilipino upang ipaintindi sa mga taong bihirang makipamuhay sa mga anakpawis kung papaano titingnan ang relihiyon ng mga anakpawis sa isang materyal na mundo.

Samantala, paalam, Ka Bel. Sa ngalan ng Bathala ng katarungan at kapayapaan, pagmimisahan ka namin sa mga pabrika, welga at rally. Pagmimisahan ka namin sa malawak na kabundukan. Sa huling paghuhukom magkita na lang tayo sa mapulang langit na iisa lang ang relihiyon.

(Para sa kumentaryo pasok lang sa: http://pinoygazette.blogspot.com/).