Ang Aming Sigaw

Angela Solis
“Naniniwala kaming hindi dahilan ang pagkamulat sa banyagang kultura o ang permanenteng pagtira sa ibang bansa para itakwil o ipagwalang-bahala ang aming pagiging Pilipino.”