Ikaw na ngayo’y nasa pinakamataas na luklukan
ng aming bayan: luwalhati — liwanag —
ang ibinabandila ng iyong pangalan.

Ngunit anong luwalhati ang mababanaag
sa isang magnanakaw na sa araw,
hindi man lamang sa gabi, nagnanakaw?
At anong luwalhati ang mababanaag
sa isang mamamatay-taong ang mga kamay
ay hindi matuyuan ng dugo ng bayan?

Luwalhati ang ibinabandila ng iyong pangalan,
ngunit isang silahis man lamang ng liwanag
ay wala ka —
at kahit na ningning ay wala sa iyo.

Alexander Martin Remollino

Alexander Martin Remollino was Tinig.com's associate editor. He was a poet, essayist, and journalist. He also wrote some short fiction.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.