Tagged: kalayaan

Ikaw, Ako at ang Kalayaan 11

Ikaw, Ako at ang Kalayaan

“Hindi masamang magpaliwanag, walang masama sa pagsasalita. Ang masama ay ang hindi pagkibo. Sige ka, mapapanisan ka ng laway.”