Mga Pagbabago

“Habang patuloy ang mga panawagan sa pagbalasa sa mga personalidad at sa mismong sistema ng politika, at kahit balot ng pagluluksa, unti-unti rin nating binago ang Tinig.com.”

Iniluwal ng People Power 2 ang Tinig.com. Pagkatapos ng pag-aalsa, isa-isa nating hinanap ang mga kabataang namuno sa kani-kanilang mga samahan at grupo upang hikayatin silang ipagpatuloy ang pagpapahayag sa pamamagitan ng pagsusulat. Agad namang tumugon ang ilan sa kanila, samantalang ang iba’y nakasalubong at nakasama rin natin sa patuloy na pag-iral ng Tinig.com.

Sa loob ng mahigit na apat na taon, at sa kabila ng marami ring pagkukulang, muli at muling inilatag sa mga pahina ng Tinig.com ang mga adhikain ng kabataang Pilipino para sa bayan at sarili, ipinahayag ang ating mga saloobin sa iba’t ibang usapin,.at ibinahagi ang ating mga likhang pampanitikan.

Ngayo’y nahaharap na naman ang ating bansa sa banta ng pagbabago. Kasabay rin ng krisis sa politika ay ang paglisan ng mga iginagalang at kinikilalang mabubuting tao sa lipunan.

Habang patuloy ang mga panawagan sa pagbalasa sa mga personalidad at sa mismong sistema ng politika, at kahit balot ng pagluluksa, unti-unti rin nating binago ang Tinig.com.

Sa isyung ito, inihahandog namin sa inyo ang bagong Tinig.com–kahawig pa rin ng dati, pero sinikap naming gawing mas mukhang malinis. Mas bukas din ito ngayon dahil agaran nang makapagbibigay ng reaksyon at puna ang mga mambabasa. Kalakip din ng isyung ito ang pangakong mula ngayon ay sisikapin naming maihatid sa inyo ang Tinig.com buwan-buwan.

Maibigan sana ninyo ang isyung itong tumatalakay sa mga usapin ng “Hello Garci,” pinatay na impeachment complaint laban kay Ginang Gloria Macapagal-Arroyo, Batas Militar, at iba pa. Nagbibigay-pugay rin ang Tinig.com sa mga dakilang Pilipinong sina Haydee Yorac, Raul Roco, at Rene Jarque.

Makamtan nawa natin kaagad ang makahulugang pagbabago.


EDERIC P. EDER
Patnugot