Pakibasa bago mag-post: Mga alituntunin ng Tinig.com Forums

Comments and suggestions about Tinig.com

Moderator: Ederic

User avatar
Ederic
Supremo
Posts: 2069
Joined: Sun Feb 10, 2002 6:47 pm
Contact:

Pakibasa bago mag-post: Mga alituntunin ng Tinig.com Forums

Postby Ederic » Sat Apr 13, 2002 6:26 pm

Mga kaTinig:

Naniniwala tayo sa kalayaan sa pagpapahayag ngunit pinapahalagahan din natin ang kaayusan sa Forums.

Narito ang ilang mga paalala sa paggamit ng Tinig.com forums. Makakatulong ang mga ito upang maging malinis ang ating forums at upang makatipid tayo sa data transfer allowance ng ating web host.

1. Pasyalan muna ang iba't ibang threads o gamitin ang search page upang malaman kung may thread na tungkol sa topic na gusto mong simulan.

2. Maging mabait sa ibang mga kaTinig. Huwag mang-away o mang-flame.

3. Huwag nang i-quote ang pinakunang post sa isang thread. Kung ang sinasagot na post ay nasa parehong pahina, huwag na rin itong i-quote.

4. Huwag mag-post ng buong articles. I-post lamang lagom o kaya'y ang simula nito at saka ang link. Laging ilagay ang source o pinagkunan.

5. Huwag gumamit ng ALL CAPS, toGgLeD cASe at o txt language sa mga post at topic titles.

6. Iwasan ang paggamit ng sobrang laking font size nang hindi maging masakit sa mata ang pagbabasa ng mga pahina.

7. Paki-reserba ang font color na pula (red) para sa eklusibong paggamit ng site administrator at mga moderator para sa mga anunsyo at paalala.

8. Iwasan ang paggamit ng sobrang daming smileys. Ang isa o dalawa sa bawat post ay sapat na. Huwag mag-post ng smiley lamang.

9. Huwag gumamit ng smiley, images at mahabang text sa inyong signature.

10. Iwasan ang paggamit ng malaking avatar. Huwag gumamit ng avatar na naka-link sa site na hindi sa inyo.

Maaaring i-delete ng site administrator ang mga post na lumalabag sa mga alituntuninng ito.

Naniniwala tayo sa kalayaan sa pagpapahayag ngunit pinapahalagahan din natin ang kaayusan sa Forums.

Maraming salamat sa inyong pakikisa. :)

Last updated September 25, 2004
Last edited by Ederic on Tue Jul 08, 2003 9:24 pm, edited 6 times in total.
Panahon na ngayong dapat na lumitaw ang liwanag ng katotohanan; panahon nang dapat nating ipakilala na tayo'y may sariling pagdaramdam, may puri, may hiya at pagdadamayan. --Andres Bonifacio

Return to “Ang Tinig.com”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest