Posts by Yfur Porsche Fernandez

Recognizing the Pen as his companion, Yfur shares insights and information within the ambit of the material society. He resituates them to create logical, sound and truthful pieces of discourse.

Pahayagan

Ayon kay Dr. Edberto Villegas, eksperto sa ekonomiyang pulitikal at pananaliksik, bagaman iba’t iba ang batayan o pagtingin natin sa estetika, tukoy ng bawat lipunan kung ano ang katanggap-tanggap sa bawat isa. Ang lohikang ito ang mismong babagtas sa konsepto ng moralidad sa usapin ng pamamahayag sa kabuuan. Bagaman kinikilala ang iba’t ibang anggulo sa pagsasaalang-alang ng tama at mali, tukoy ng lipunang Pilipino kung ano ang mga konsepto o ideyang morally apprehensible sa hindi.

Continue reading →